Inschrijfprocedure

INSCHRIJVEN 
Hartelijk dank voor uw interesse voor de woningen van De Bovenmeester. De verkoop is in volle gang. U kunt zich inschrijven voor de nog beschikbare bouwnummers. Na ontvangst van de inschrijvingen en toewijzing van de woningen, neemt de makelaar automatisch contact met u op. Indien wij u een woning kunnen toewijzen, wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Op kantoor, telefonisch of via een ‘conference call’. Net zoals u dit wenst en aan kunt geven direct bij uw inschrijving.

VOORWAARDEN INSCHRIJVING
• Per natuurlijk persoon en/of per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijving worden ingediend.
• Aan het invullen en indienen van een inschrijving kan geen enkele recht op toewijzing van een woning worden ontleend.
• De naam / namen die vermeld staan op het inschrijfformulier, worden ook opgenomen  in de koop- aannemingsovereenkomst. Naamswijziging, indeplaatsstelling of toevoeging van koper(s) na toewijzing is (zijn) niet mogelijk, tenzij hiervoor expliciet door de makelaar toestemming wordt verleend.

TOEWIJZING
De toewijzing van een woning vindt zoveel mogelijk plaats op basis van de eerste voorkeur van een kandidaat voor een bouwnummer. Met andere woorden, als er slechts één kandidaat is voor bouwnummer 1, dan wordt bouwnummer 1 aan die kandidaat toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor bouwnummer 1, dan vindt toewijzing van het bouwnummer plaats door de makelaar. Deze procedure wordt op alle bouwnummers toegepast. Als een kandidaat de gevraagde informatie niet of niet compleet heeft ingestuurd, kan het zijn dat de makelaar zich genoodzaakt ziet te besluiten het bouwnummer niet toe te wijzen, maar in gesprek te gaan met een reservekandidaat.

Alle kandidaten die een bouwnummer toegewezen hebben gekregen, worden door de makelaar gebeld. De kandidaten die geen woning toegewezen hebben gekregen, worden hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld en op de lijst met reservekandidaten geplaatst. Dat wil zeggen dat als een kandidaat afvalt of van de woning afziet, dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd wordt voor een nieuwe kandidaat (vanuit de reservelijst) voor de vrijgekomen woning.

TEKENEN VAN DE KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST
Na toewijzing wordt u uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor van de makelaar. Tijdens dit gesprek komen uw vragen aan bod en wordt met u besproken welke mogelijke verbouwingen (ruwbouw-opties) u wilt laten uitvoeren. Deze ruwbouw-opties kunt u voorafgaand aan het gesprek downloaden via de website. De makelaar overhandigt u alle relevante documenten die u thuis op uw gemak kunt doornemen (u kunt deze ook downloaden via de site). Denk hierbij aan juridische contractstukken, technische stukken voor bijvoorbeeld individuele wensen qua afwerking (meerwerk-opties), enzovoort. Na dit gesprek kunt u een optie op de woning van uw voorkeur nemen. Zijn al uw vragen beantwoord en is het financiële plaatje rond? Dan kunt u definitief overgaan tot het kopen van uw droomhuis in De Bovenmeester.

De makelaar zal u uitnodigen om de koop- en aanneemovereenkomst te tekenen. Nu kunt u ook uw plannen gaan maken voor de indeling en inrichting van uw nieuwe, duurzame woning in De Bovenmeester in Schiedam. De meerwerk-opties bespreekt u, na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst, met de aannemer.